DK

Den tyske ø Sild (Sylt) ligger syd for Rømø, adskilt ved det 1,5 km. brede og indtil 42 meter dybe Listerdyb. Det er den største og længste af de tyske nordfrisiske øer på 99 kvadratkilometer med o. 25.000 indbyggere. Afstanden fra Albuen (Ellenbogen) i nord til sydspidsen ved Hørnum Odde er knap 40 kilometer. I Listerdyb stod der 16. maj 1644 et søslag mellem Christian IVs flagskib ”Trefoldigheden” og en svensk-hollandsk forsyningsflåde på 28 skibe. På svensk-hollandsk side var der adskillige ødelagte skibe og 5-800 dræbte. På ”Trefoldigheden” var der 11 dræbte, og skibet var stort set uskadt. Fra midten af 1600-tallet til efter 1800 deltog mændene fra Sild i hvalfangst på tyske og hollandske skibe i Ishavet. Siden sidste halvdel af 1800-tallet har turisme været øens hovederhverv, især lagt an på velhavere. Her er mange hoteller og luksussommerhuse.  Der er færgefart mellem Havneby på Rømø og List.

 

DE

Die deutsche Insel Sylt liegt südlich von Rømø, getrennt durch das 1,5 km breite und bis zu 42 Meter tiefe Lister Tief. Sie ist die größte und längste der deutschen nordfriesischen Inseln mit 99 km2 und rund 25.000 Einwohnern. Der Abstand vom Ellenbogen im Norden bis zur Südspitze bei Hørnum Odde beträgt fast 40 km. Im Lister Tief fand am 16. Mai 1644 eine Seeschlacht zwischen dem Flaggschiff „Trefoldigheden“ von Christian IV und eine schwedisch-niederländischen Versorgungsflotte von 28 Schiffen statt. Auf schwedisch-niederländischer Seite gab es mehrere zerstörte Schiffe und 5-800 Tote. Auf „Trefoldigheden“ gab es 11 Tote, und das Schiff blieb weitgehend unversehrt. Von Mitte des 16. Jahrhunderts bis nach 1800 nahmen die Sylter Männer am Walfang auf deutschen und niederländischen Schiffen im arktischen Ozean teil. Seit der zweiten Hälfte der 1800 Jahren ist der Tourismus der Hauptwirtschaftszweig der Insel, die besonders auf Wohlhabende angelegt ist. Hier gibt es viele Hotels und Luxusferienhäuser. Zwischen Havneby auf Rømø und List gibt es eine Fährverbindung.

 

EN

The German island Sylt is located south of Rømø, separated by the 1.5 km wide and up to 42 meters deep Lister Deep. It is the largest and longest of the German North Frisian Islands with about 99 square kilometres and about 25,000 inhabitants. The distance from Ellenbogen (the Elbow) in the north to the southern tip of Hørnum Odde is almost 40 kilometres. On 16th May 1644 a naval battle took place in Lister Deep between Christian IV’s flagship “Trefoldigheden” and a Swedish-Dutch supply fleet of 28 ships. On the Swedish-Dutch side there were several destroyed ships and 5-800 killed. On the “Trefoldigheden” there were 11 killed, and the ship was mainly unharmed. From the mid-1600s until after 1800, the men from Sylt participated in whaling on German and Dutch ships in the Arctic Ocean. Since the latter half of the 1800s, tourism has been the island’s main industry, especially focussed on wealthy people. You find many hotels and luxury cottages here. Between Havneby on Rømø and List on Sylt you will find ferry services.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.