Handelsbetingelser

På denne underside finder du nyttige informationer ved Marsk Camp.

Nærværende handelsbetingelser er gældende for enhver booking, salg samt øvrige service leverancer i øvrigt, medmindre andet udtrykkeligt, skriftligt er aftalt mellem parterne.

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens §18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at genudlejning af en reserveret telt/autocamperplads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.

Bestilling og betaling

Booking kan foretages både online på www.marskcamp.dk og ved manuel booking telefonisk +45 7218 6780, hvor her oprettes en booking ud fra dine oplyste informationer.

Efter booking er registreret, vil du modtage en booking bekræftelse, som vi beder dig læse grundigt igennem. Det er dit ansvar som gæst, at bekræftelsen stemmer overens med dels de informationer du har givet os, og dels dine ønsker til opholdet.

Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit reservations nummer bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail eller kontakte os på +45 7218 6780.

Bookingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Ved onlinebetaling kan du anvende følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA og MasterCard.

 

Pris

Alle angivne priser som er oplyst dels på vores hjemmeside; www.marskcamp.dk og dels ved personlig henvendelse er angivet i danske kroner inklusiv moms og alle afgifter – medmindre andet udtrykkeligt er oplyst eller klart fremgår i den pågældende kontekst.

 

Betalingsbetingelser

Ved booking såvel via vores online system som ved personlig henvendelse har vi ret til at bede dig oplyse betalingskort/kreditkort informationer til brug for automatisk trækning af betaling for dit ophold.

Afbestilling ved sygdom

Afbestillingsforsikringen koster DKK 250,- pr booket enhed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsforsikringen ikke længere bestilles/afbestilles.

Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsforsikring, medfører regelsættet for annullering.

Afbestillingsforsikringen dækker frem til kl. 12.00 på ankomst dagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsforsikringen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.

Kun skriftlig afbestilling via mail er gyldig.

 

Annullering af ophold

Du har ret til at annullere din booking op til 30 dage inden ankomst, hvor du får hele beløbet godt gjort.

Ved annullering indenfor 30-14 dage før ankomst kan du få halvdelen af opholdets pris retur.

Ved annullering indenfor 14 dage før ankomstdagen fortabes retten til at få penge retur.

Ved hver annullering opkræves et administrationsgebyr på 300 kr.

 

Annullering af ophold og arrangementer over 15 personer

Når du har lavet reservation, har du ret til at annullere reservationen op til 30 dage inden startdatoen, hvor du får hele beløbet godt gjort.

Ved annullering indenfor 30-14 dage før startdato kan du få halvdelen af reservationens pris retur.

Ved annullering indenfor 14 dage før startdato fortabes retten til at få penge retur.’

Mht. antal skal dettes informeres senest 1 uge opstart.

 

Ved hver annullering opkræves et administrationsgebyr på 300 kr.

 

Annullering under opholdet

Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillings dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.

 

Ankomst og Afrejse ved Glamping ophold

Ankomst fra kl. 15.00 - ved ankomst senere end kl. 17.00 bedes dette meddelt på forhånd.

Afrejse senest kl. 11.00

Udlejningsenheden skal efterlades opryddelig og i ordentlig stand. Service skal være rengjort og på plads og køleskab skal tømmes. Affald skal være afleveret i de dertilhørende affaldscontainere. Ellers pålægges ekstra gebyr.

 

Gæstens ansvar ved glamping ophold

Lejer af glampingtelte hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboere og gæster i lejemålet. Udlejningsenhederne må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.

Ankomst og afgang ved autocamper ophold

Ankomst: fra klokken 12

Afrejse: inden klokken 12

Reklamation

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din booking bekræftelse, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejl-meddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse: welcome@marskcamp.com

Reklamation over booking forløbet eller selve bookingen skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din booking bekræftelse. Reklamation skal ske skriftligt.

Reklamation over produktet (opholdet) skal ske inden for 12 timer efter ankomst, så Marsk Camp kan afhjælpe problemet.

 

Glemte ting

Glemte ting opbevares i 30 dage regnet fra afrejsedato. Efter de 30 dage leveres ting til genbrug. Det er gæstens ansvar at rette henvendelse til os om glemte ting. Hvis vi skal sende glemte ting er det gæsten som betaler for forsendelsesomkostninger.

 

Rygning

Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer og glampingtelte. Dette gælder også e-cigaretter.

Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på DKK 1500,-

Rygning i området generelt:  Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden.

Priser og Rabatter

Priserne på Marsk Camp justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.

 

Force Majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Marsk Camp berettiget til at annullere lejeaftalen idet Marsk Camp ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Marsk Camp forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3 årig periode.

 

Virksomhedsoplysninger

Marsk Camp A/S

Hjemstedvej 60

6780 Skærbæk

CVR. nr. 40656464

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.