DK

 

Neden for det lave højdedrag, hvor Marsk Camp og villakvarteret ligger, findes landsbyen Hjemsted, der består af fem gårde syd for vejen og enkelte huse nord for. Stedet kendes fra middelalderen og menes opkaldt efter en mand fra Vikingetiden ved navn Hemir (Hemirs sted). Efter stormfloden 1634 flyttede nogle af beboerne i det ødelagte Misthusum hertil. Midt i gårdrækken ligger den fredede Hjemstedgård fra 1600-tallet, der er et smukt og velbevaret eksempel på vestslesvigsk byggeskik. På bakken nord for byen fandt man i 1977 i forbindelse med byggemodning ved det nuværende villakvarter en lang række urnegrave og senere både jordfæstegrave og hustomter fra romersk jernalder o. 400 e.Kr. Undersøgelsen, der blev foretaget af Haderslev Museum, varede ti år og er af de største udgravninger fra denne periode i Danmark.Fundene anbragtes o. 1990 i et særligt museum i Hjemsted Oldtidspark, men efter at salget til Marsk Camp er samlingerne flyttet til Museum Sønderjyllands arkæologiske afdeling i Haderslev.

 

EN

 

Below the low ridge, where Marsk Camp and the outskirts of town are located, is the village of Hjemsted, it consists of five farms south of the road and a few houses north of it. The place is known from the middle ages and is belived to be named after a man from the Viking Age named Hemir (Hemir’s place). After the storm flood of 1634, some of the residents of the destroyed Misthusum moved here. In the middle of the farms is the listed Hjemstedgård from the 17th century. It is a beautiful and well-preserved example of West Schleswig building style. In 1977 on the hills north of the town, a long series of urn graves and later both burial sites and house plots from the Roman Iron Age around 400 AD were found. The excavcation work, which was carried out by Haderslev Museum, lasted ten years and is one of the largest excavations from this period in Denmark.
The disovered remains were placed, around 1990, in a special museum in Hjemsted Oldtidspark, but after the sale to Marsk Camp the collections were moved to Museum Sønderjylland’s archaeological department in Haderslev.

 

DE

 

Unterhalb der niedrigen Hügelkette, wo sich das Marsk Camp und das Villenviertel befinden, liegt das Dorf Hjemsted, das aus fünf Bauernhöfen südlich der Straße und ein paar Häusern nördlich davon besteht. Der Ort ist seit dem Mittelalter bekannt und wurde vermutlich nach einem Wikinger namens Hemir (Hemirs Ort) benannt. Nach der Flut von 1634 zog ein Teil der Bewohner des zerstörten Misthusum hierher. Inmitten der Höfe steht der denkmalgeschützte Hjemstedhof aus dem 17. Jahrhundert, ein schönes und gut erhaltenes Beispiel westschleswigscher Architektur.
Auf dem Hügel im Norden der Stadt wurden 1977 bei der Erschließung der heutigen Wohnsiedlung zahlreiche Urnengräber und später sowohl Erd- als auch Hausgräber aus der römischen Eisenzeit um 400 n. Chr. gefunden. Die vom Museum Hadersleben durchgeführte Untersuchung dauerte zehn Jahre und ist eine der größten Ausgrabungen aus dieser Zeit in Dänemark.
Die Funde wurden um 1990 in einem speziellen Museum im Hjemsted Oldtidspark untergebracht, aber nach dem Verkauf an Marsk Camp wurden die Sammlungen in die archäologische Abteilung des Museums Südjütland in Hadersleben verlegt.

 

Tekst af H.E. Sørensen
Foto af Lars Roed

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.