DK

Mod syd og vest ser man ud over den brede marsk i Bredeådalen. Den afvandes af Bredeå, som løber ud i Vadehavet gennem Ballum Sluse. Marsken er dannet ved tilslikning gennem årtusinder. Det vil sige, at når Vadehavet ved højvande to gange i døgnet med ca. 12 timers mellemrum oversvømmer de lave områder langs kysten, afgiver det et tyndt lag dynd, der kaldes slik, som lægger sig på bunden. Derved stiger landet langsomt, men sikkert, så der gennem en lang årrække opstår en lav flade, som fastholdes af planter, som er tilpasset den saltholdige jord og kan tåle de jævnlige oversvømmelser. Derved skabes nyt land. Dette fastholdes gennem grøbling og faskingårde, bygget af risgærder. De holder vandet tilbage og hæmmer tilbageløbet, så aflejringen øges. Derved skabes forland, som kan udnyttes til græsning af især får. Landet sikres ved inddigning og kan derefter bruges til græsning af kreaturer og dyrkning af korn. I dag anvender man ikke længere grøbling og faskingårde på dansk område, men langs Rømødæmningen kan man se resterne heraf.

 

DE

Gegen Süd und West blicken Sie auf die weite Marsch im Bredeå-tal. Sie wird vom Bredeå entwässert, der durch Ballum Schleuse ins Wattenmeer mündet. Die Marsch ist durch Schlickbildung über Jahrtausende entstanden. Das heißt, dass wenn das Wattenmeer bei Hochwasser zweimal täglich etwa alle 12 Stunden die flachen Gebiete entlang der Küste überflutet, hinterlässt es eine dünne Schicht Schlick, die sich auf dem Boden absetzt. Infolgedessen steigt das Land langsam, aber sicher, an und schafft damit über Jahren eine flache Ebene, die von Pflanzen, die dem salzhaltigen Boden angepasst sind und die regelmäßigen Überflutungen

 

EN

 

To the south and west you see the wide marsh in the valley of the Bredeå. It is drained by Bredeå, which flows into the Wadden Sea through Ballum Sluse. The marsh is formed by build-up of sediments over thousands of years. When the Wadden Sea floods the shallow areas along the coast every 12 hours, it leaves a thin layer of sediments, called silt. The land rises slowly, creating a shallow surface over the years. The silt is held back by plants, adapted to the saline soil and regular flooding. This creates new land, which is maintained by silt trenches and fascines, built from wattles. They hold back the water and prevent backflow, leading to increasing deposits. This way foreland is created for grazing sheep. After securing the land by dikes, it can be used for grazing cattle and growing grains. Today silt trenches and fascines are no longer used on Danish territory, but along the Rømø dam you can see remaining parts.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.