DK

Rømø Kirke har ganske naturligt navn efter søfartens helgen St. Clemens. Den er oprindelig opført i 1200-tallet i gotisk stil, men udvidet flere gange i 16-1700-tallet i takt med søfartssamfundets stigende velstand. Prædikestolen i højrenæssance fra 1584 er en af landets ældste, mens altertavlen i senbarok er ca. hundrede år yngre. I loftet hænger fem skibsmodeller og femten hattekroge, heraf flere med navn. Det brede lavloftede rum har en egen stemning. Ved kirkegårdens nordmur er der opsat en lang række ”kommandørsten”, rejst over både kvinder og mænd, bl.a. hvalfangerkaptajner (kommandører) fra øen. Deres sten er ofte smykket med billede af deres skib.

 

DE

Die Kirche von Rømø ist ganz natürlich nach dem Heiligen der Seefahrer St. Clemens benannt. Sie ist ursprünglich in den 1200er Jahren im gotischen Stil erbaut, wurde aber mehrmals in den 16-1700er Jahren im Einklang mit dem zunehmenden Wohlstand der maritimen Gemeinschaft erweitert. Die Kanzel in Hochrenaissance von 1584 ist eine der ältesten des Landes, während das Altarbild in Spätbarock etwa hundert Jahre jünger ist. An der Decke hängen fünf Schiffsmodelle und fünfzehn Huthaken, hiervon mehrere mit Namen. Der breite Raum mit niedriger Decke hat eine eigene Atmosphäre. An der Nordmauer des Friedhofs befindet sich eine lange Reihe von „Kommandantensteine“, die über sowohl Frauen wie Männer errichtet wurden, darunter Walfängerkapitäne (Kommandanten) von der Insel. Ihre Steine sind oft mit dem Bild ihres Schiffes geschmückt.

 

EN

Rømø Church is quite naturally named after the saint of the sailors St. Clement. It was originally built in the 1200s in gothic style but expanded several times in the 16-1700s in line with the increasing prosperity of the maritime community. The pulpit is High Renaissance from 1584 and is one of the oldest in the country, while the altarpiece is late Baroque and about a hundred years younger. From the ceiling five ship models are hanging, and you also find fifteen hat hooks, several with names. The wide low-ceilinged room has an atmosphere of its own. At the north wall of the cemetery a long row of “commander stones” have been erected over both women and men, including whaling captains (commanders) from the island. Their stones are often decorated with a picture of their ship.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.