DK

Skærbæk er med sine ca. 3.500 indbyggere den største by i Tønder Kommune efter købstaden. Den markante bygning efter villakvarteret er den nye Skærbæk Distriktsskole, indviet 2021. Bag den ses sportsbanerne foran Skærbækcentret, der startede i 1971 som en sportshal og svømmehal. Det er med tiden vokset til et betydeligt regionalt center med sportsfaciliteter af snart sagt enhver art, både uden- og indendørs, konferencemuligheder for både store og små møder, restauranter og Kunstnerhuset med værksteder og udstilling. Bag centret ligger Skærbæk Ferieby med over hundrede hytter til udlejning. Længere ude ses Skærbæk Kirke, der er opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Den smukke korbue stammer fra den første byggeperiode, mens hvælvingerne i skib og kor er fra 1300-tallet. Det tørninglenske tårn er dateret 1509 ved en indskrift i tårnrummet. Kirken rummer bl.a. en gotlandsk døbefont fra opførelsestiden og et sengotisk krucifix fra 1400-tallet. Prædikestol og altertavle er godt træskærerarbejde fra kort efter 1600. I sydmuren er indmuret en romansk gravsten med et udhugget kors, der populært kaldes ”sværdet i muren”.

 

DE

Mit seinen ca. 3.500 Einwohnern ist Skærbæk die größte Stadt in Tønder Kommune nach Tønder. Das markante Gebäude nach dem Wohngebiet ist die neue Skærbæk Distriktskole (Schule), die 2021 eingeweiht wurde. Dahinter sieht man die Sportplätze vor dem Skærbækcenter, das 1971 als Sporthalle und Schwimmbad gebaut wurde. Im Laufe der Zeit hat es sich zu einem bedeutenden regionalen Zentrum, mit Sportanlagen fast aller Art entwickelt, sowohl draußen wie drinnen, Konferenzmöglichkeiten für große und kleine Veranstaltungen, Restaurants, und das Künstlerhaus mit Werkstätten und Ausstellung. Hinter dem Center befindet sich Skærbæk Ferieby mit über hundert Hütten zur Vermietung. Weiter draußen sieht man Skærbæk Kirche, die in der letzten Hälfte der 1100er Jahren erbaut wurde. Der schöne Chorbogen stammt aus der ersten Bauzeit, währen die Gewölbe im Schiff und Chor aus dem Jahr 1300 stammen. Der Kreuzgiebelturm wird durch eine Inschrift im Turmzimmer auf das Jahr 1509 datiert. Die Kirche enthält u.a. ein gotländisches Taufbecken aus der Bauzeit und ein spätgotisches Kruzifix aus dem Jahr 1400. Kanzel und Altarbild sind gute Holzschnitzereien aus der Zeit kurz nach 1600. In der Südwand befindet sich ein romanischer Grabstein mit einem ausgehauenen Kreuz, das im Volksmund „das Schwert in der Wand“ genannt wird.

 

EN

With its approx. 3,500 inhabitants, Skærbæk is the largest town in Tønder municipality after Tønder itself. The distinctive building behind the residential area is the new Skærbæk District School, inaugurated in 2021. Behind it are the sports fields in front of Skærbækcenteret, which started in 1971 as a sports hall and public swimming baths. Over time, it has grown into a significant regional centre with sports facilities of almost every kind, both outdoor and indoor, conference rooms for both large and small conferences, restaurants and Kunstnerhuset with workshops and exhibitions. Behind the centre is Skærbæk Ferieby with over a hundred cottages for rent. Further away you see Skærbæk Church, which was built in the latter half of the 1100s. The beautiful chancel arch dates from the first construction period, while the vaults in the nave and chancel are from the 1300s. The cross-gable tower is dated 1509 by an inscription in the tower room. The church contains a.o. a Gotlandic baptismal font from the construction period and a late gothic crucifix from the 1400s. Pulpit and altarpiece are good woodcarving from just after 1600. In the south wall you find a Romanesque tombstone with a carved cross, popularly called “the sword in the wall”.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.